Svenskavloppservice jobbar med att sköta, reparera, bygga om små och stora avloppsanläggningar.

Övervakning

Vårt unika övervakningssystem för reningsverk detekterar innan fel uppstår.

Övervakning för markbäddar

Övervakningssystem för markbäddar och infiltrationer, detekterar funktion och fel innan bädden sätterigen.

Fosforfälla?

För er som har fosforfälla, nu kan vi erbjuda ett avtal där ni ej behöver byte den tunga säcken vi kommer en gång om året och fyller på.

Vi har gedigen kunskap i processer, kemikalier, konstruktioner, styr och regler teknik. Allt som behövs för att anläggningar skall fungera perfekt.

Dessa anläggningstyper har vi mycket goda kunskaper i.

Aktivslam, SBR, Biofilm, Biobädd och markbaserade lösningar. Se även vår teknik jämförelse.

Kundberättelser

Fördelaktiga Serviceavtal

Genom unika leverantörsavtal, patenterade lösningar kan vi erbjuda mycket fördelaktiga serviceavtal. Vår ambition är för dem som har enskilda avloppsanläggningar att det är lika enkelt som kommunalt. Om er avloppsanläggning inte klarar kraven så kan vi många gånger lösa det utan större inverkan. Ibland så enkelt att vi bara behöver få igång anläggningen igen.

Provtagning

Vi har samtliga instrument och utbildning som krävs för att kunna göra fältprovtagning och prov till laboratorier. En helt egen konstruerad automatisk provtagare ingår när vi tar prover till laboratorier. Provtagning sker under en vecka. Dvs inga mera osäkra STICKPROVER!